Bank & Financiering

Sammen med virksomhedens ledelse tager vi dialog med banker og financieringsinstitutioner.

Vi hjælper med at opstille overskueligt materiale til brug i beslutningsprocessen, og vi afsøger mulighederne for alternativ financiering, hvis det viser sig nødvendigt eller mere attraktivt.

Mange banker er pressede på indtjeningen og holder hårdt på pengene. Kassekreditter vokser ikke på træerne. Det er yderst vigtigt at man er ordholdende og kontant overfor bankerne for at få et tilldsfuldt og tilfredsstillende samarbejde. Først og fremmest skal man have en plan med virksomheden – et mål! og man skal kende vejen!