Handlingsplaner og budgetter

  • Formål skal blive til mål!
  • Mål skal blive til Målsætninger!
  • Det vil sige noget der kan måles på!
  • Målsætninger skal blive til Indsats!
  • Indsatserne skal blive til Resultater!
  • Resultaterne skal blive til nye Mål!

Vi opstiller en handlingsplan og et tilhørende budget og definerer de enkelte roller i det træningsforløb vi skal igennem sammen. For at en handlingsplan kan have nogen værdi skal der kunne måles på indsats og resultater. Dette kan gøres på mange avancerede måder. Vi vælger som hovedregel de simple hvor vi kun forholder os til det der er påkrævet og nødvendigt i den aktuelle situation og den tilstand virksomheden befinder sig i.

En handlingsplan og et budget er to sider af samme sag!

  • En handlingsplan er et enkelt værktøj der kan holde virksomheden på sporet   gennem et regnskabsår, et projekt eller en proces.
  • Et budget er talsiden af handlingsplanen